Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Інститут електродинаміки НАН України
Інститут іоносфери МОН і НАН України
Каліфорнійський університет, Ірвін (США)
Університет Жиліни, Словаччина
Люблінська політехніка, Польща
Університет Валенсії, Іспанія
Словацький технічний університет в Братиславі
Кошицький технічний університет
Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)

 

ІV Міжнародна науково-технічна конференція

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РАДІОТЕХНІКИ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ І КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця, засновника та першого завідувача кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

20-21 червня 2019 року, м.Тернопіль

на базі факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії ТНТУ імені Івана Пулюя

 

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. 1. Математичні моделі та інформаційні технології.
  2. 2. Обчислювальні методи та засоби в радіотехніці і приладобудуванні.
  3. 3. Супутникові та наземні системи телекомунікацій.
  4. 4. Електроживлення радіоелектронної апаратури.
  5. 5. Біомедична інженерія.
  6. 6. Автоматизація, комп’ютерні технології та робототехніка.
  7. 7. Світлотехніка і електроенергетика.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ясній П.В., член-кореспондент НАН України, ректор ТНТУ імені І. Пулюя, голова

Рогатинський Р.М., д.т.н., проф., заступник голови

Члени програмного комітету конференції:

Абрамовіч A. (Ізраїль) Андрійчук В.А. (Україна)
Бісікало О.В. (Україна) Бурау Н.І. (Україна)
Гао Сінджонг (Китай) Кацціато M. (Італія)
Дивак М.П. (Україна) Домнін І.Ф. (Україна)
Драґан Я.П. (Україна) Дубровка Ф.Ф. (Україна)
Дудикевич В.Б. (Україна) Духон Ф. (Словаччина)
Фрівальдський M. (Словаччина) Івахів О.В. (Україна)
Келемен М. (Словаччина) Квєтний Р.Н. (Україна)
Koцейко П. (Польща) Ладанюк А.П. (Україна)
Матвійчук В.А. (Україна) Мено A. (Марокко)
Муноз A.Р. (Іспанія) Муравський Л.І. (Україна)
Наконечний М.В. (Україна) Русин Б.П. (Україна)
Сенько В.І. (Україна) Смедлі K.M. (США)
Спанік П. (Словаччина) Стахів П.Г. (Україна)
Стухляк П.Д. (Україна) Ткачук Р.А. (Україна)
Юрченко О.М. (Україна) Яворський Б.І. (Україна)
Яськів В.І. (Україна) Гуменюк Л.О. (Україна)
Юзефович Р.М. (Україна)  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Яськів В.І. - співголова, к.т.н., доц.
Марущак П.О. - співголова, д.т.н., проф.
Козак К.М. - вчений секретар, к.т.н., доц.
Члени Організаційного комітету конференції:
Савків В.Б., к.т.н., доц., заст. зав каф. АВ
Дозорський В.Г., к.т.н., доц., заст. декана ФПТ
Карташов В.В., к.т.н., доц., заст. декана ФПТ
Сисак І.М., к.т.н., доц., заст. декана ФПТ
Дунець В.Л., к.т.н., доц., зав. каф. РТ
Микитишин А.Г., к.т.н., доц., зав. каф. КТ
Паламар М.І., д.т.н., проф., зав. каф. ПВ
Тарасенко М.Г., д.т.н., доц., зав. каф. ЕМ
Яворська Є.Б., к.т.н., доц., зав. каф. БТ
Химич Г.П., директор наукового парку
Шелестовський Б.Г., к.ф.-м.н., доц., зав. каф. ВМ
Михайлишин Р.І., к.т.н., ст. викл. каф. АВ
Микитишин А.А., студент гр. СБ - 11

НАУКОВИЙ СЕКРЕТАР

Козак Катерина Миколаївна
контактний тел: (097) 98 19 696
е-mail: tparp.tntu@gmail.com

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. для учасників - 250 грн.;
  2. для аспірантів і студентів - 150 грн.;
  3. заочна участь у конференції - 150 грн.

 

Банківські реквізити:

Одержувач: Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
Тел.: +380 352 425368
№ 26008000020807
АТ «Укрексімбанк» філія у м. Тернопіль
МФО 322313
код ЄДРПОУ 37943879
ІПН 379438719182

Призначення платежу: За організаційні та поліграфічні послуги при друці матеріалів конференції (вказати прізвище та ініціали).